O projekcie
O projekcie

2015: SZTUKA DLA WIDZÓW

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy kontynujemy rozpowszechnianie koncepcji rozwoju publiczności wśród instytucji i organizacji kultury w Polsce.

Działania w 2015r.:
- szkolenie dla teatrów biorących udział w konferencji Teatr Bliżej Widza Teatru H.Ch. Andersena w Lublinie;
- w ramach przygotowań do 'Wrocław 2016 Europejska Stolica Kultury' szkolenia dla pracowników instytucji kultury we Wrocławiu;
- indywidualna opieka konsultacyjna kilku instytucji kultury w Polsce;
- szkolenia w Turku i Wiedniu dla członków międzynarodowej platformy River//Cities;
- szkolenia w ramach projektu Kadra Kultury Narodowego Centrum Kultury.

Dzięki dotacji MKiDN oraz m.st. Warszawy w październiku zrealizujemy Dni Otwarte “Sztuka dla widzów” w Warszawie.

 

2014: SZTUKA DLA WIDZÓW

Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz m.st. Warszawy kontynujemy rozpowszechnianie koncepcji rozwoju publiczności wśród instytucji i organizacji kultury w Polsce.

Działania w 2014r.:
- warsztaty dla studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego;
- szkolenie dla teatrów i instytucji kultury biorących udział w programie Teatr Polska Instytutu Teatralnego;
- szkolenia dla pracowników instytucji kultury w woj. zachodniopomorskim;
- wspieranie procesu rozwoju Warszawskiego Programu Eudkacji Kulturalnej.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- rozpoczęliśmy szkolenia w kolejnym mieście (i województwie) – Wrocławiu,
- obejmiemy także indywidualną opieką konsultacyjną kilka instytucji kultury w Polsce - Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Teatr Muzyczny w Gdyni i Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Dzięki dotacji m.st. Warszawy w październiku zrealizowaliśmy warsztato-konferencję “Sztuka dla widzów” w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie.

 

2013: ROZWÓJ PUBLICZNOŚCI W PRAKTYCE

Kontynuacja projektu mającego na celu wprowadzenie do polskich organizacji działających w
obszarze kultury standardów, strategii i metod pracy zgodnych z koncepcją rozwoju publiczności.

Działania projektu:
- realizacja spotkań otwartych i warsztatów;
- bezpośrednia, indywidualna praca z kadrą wybranych instytucji/organizacji kultury w 4 województwach (w woj. pomorskim, łódzkim i lubelskim działania na poziomie zaawansowanym, w 4tym województwie - zachodniopomorskim - rozpoczęcie nowego cyklu szkoleniowego); - seminarium organizowane we współpracy z Punktem Kontaktowym Programu Kultura Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Promowanie nowych standardów pracy z publicznością;

Główne finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

2012: SZTUKA DLA WIDZÓW - upowszechnianie metod rozwoju widowni wśród kadry kultury

 

Cykl działań wprowadzających metodykę pracy z publicznością przeznaczony dla profesjonalistów sektora kultury – szefów instytucji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw kultury i kreatywnych, specjalistów ds. komunikacji, promocji i marketingu w kulturze, oraz managerów projektów.

W 2012 roku, w ramach realizowanego przez Fundację Impact projektu, organizacje z Gdańska, Lublina i Łodzi zainteresowane tworzeniem własnych planów rozwoju widowni wzieły udział w:
- spotkaniu otwartym wprowadzającym do koncepcji audience development;
- dwudniowych warsztatach “Od wizji przez misję do strategii” (wrzesień);
- dwudniowych warsztatach “Budowanie strategii rozwoju publiczności” (listopad);
- konsultacjach indywidualnych (listopad);
- spotkaniu warsztatowym w Warszawie (grudzień).

Udział w projekcie był bezpłatny.

Główne finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2011: SZTUKA DLA WIDZA
Pod takim hasłem Fundacja Impact zrealizowała pilotażowy projekt, którego długofalowym celem jest upowszechnianie w Polsce metod Rozwoju widowni (z ang. audience devolopment). Mamy nadzieję, iż dzięki połączeniu brytyjskiej wiedzy i polskiego doświadczenia, stanie się możliwe zaadaptowanie tej szeroko stosowanej m.in. w Wielkiej Brytanii koncepcji, dostosowując ją do polskich realiów.

Projekt Sztuka dla widzów to pierwsze tego typu działanie na polskim rynku.

W 2011 roku Fundacja Impact zrealizowała projekt we współpracy z dwoma brytyjskimi ekspertami – Paulem Bogenem (Trans Europe Halles) i Sarah Boiling (Audiences London). Do współpracy zaprosiła sześciu organizatorów działań artystycznych. Uczestnicy projektu pracowali nad sfromułowaniem wizji i misji swoich organizacji, analizowali mocne i słabe strony, mieli też okazję przymierzyć się do stworzenia długoterminowej strategii rozwoju organizacji w kontekście rozwoju publiczności. Projekt był również okazją do skonfrontowania brytyjskich metod pracy w obszarze rozwoju publiczności z polskimi realiami. Dziś po zakończeniu pilotażowej fazy projektu wiemy, że część z nich z powodzeniem można przenieść, część należy odrzucić jako za bardzo odstające od naszej rzeczywistości. Okazało się też, że polskie organizacje mogą być inspiracją dla brytyjskich

Całe doświadczenie zostało opisane i opublikowane, stając się pierwszą w Polsce publikacją na temat Audience Development/Rozwoju Widowni - „Sztuka dla widza! Koncepcja Rozwoju Widowni. Wprowadzenie”.
 

----------

 

Organizacje i instytucje kultury zainteresowane indywidualnymi konsultacjami lub warsztatami, które pomogą w stworzeniu dostosowanych do własnych potrzeb i warunków Planów rozwoju widowni zapraszamy do skontaktowania się z nami.

rozwojwidowni@art-impact.pl
Agnieszka Wlazeł
Agata Etmanowicz

 

 

To długofalowy, dynamiczny i całościowo zintegrowany proces stawiający WIDZA w centrum codziennych działań całej organizacji. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. >>>